Istanbul Mail Art Project


Istanbul Mail Art Project

Theme: Free Technique: Free Dimensions: 10.2x15.3 cm (postcard)

Deadline: 25 April 2013 Dates of Exhibition: 09-23 May 2013

Place of Exhibition: Atölye Arts-In http://artsin2010.blogspot.com

The works will not be returned. Against each work sent for the exhibition, a photograph from my own camera will be sent to the participants by mail.

The works will be broadcasted at the address of: http://istanbulmailartproject.blogspot.com as they are received.

Furthermore, they will be shared at the address of: http://www.facebook.com/groups/arts.in/

Such informations as the artist’s name, name of the work, address, e-mail, etc. will be written on the back of the works.

Address:

Meral Ağar

PK:7

Beşiktaş PTT Merkez

34354 Beşiktaş – Istanbul - Turkey

22 Şubat 2013 Cuma

İstanbul Mail Art Projesiİstanbul Mail Art Projesi

Konu:  Serbest
Teknik: Serbest
Boyut:  10,2x15,3 cm (kartpostal)
Son Teslim Tarihi: 25 Nisan 2013
Sergi Tarihi: 09-23 Mayıs 2013
Sergi Yeri : Atölye Arts-In
http://artsin2010.blogspot.com/

Eserler iade edilmeyecektir. Gönderilen her eser karşılığında kendi objektifimden bir fotoğraf katılımcılara posta ile gönderilecektir.

Eserler geldikçe http://istanbulmailartproject.blogspot.com adresinde yayınlanacaktır. 
Ayrıca https://www.facebook.com/groups/arts.in/ adresinde paylaşılacaktır.

Eserlerin arkasına sanatçı adı, eser adı, adres, e-posta vb. bilgiler eklenecektir.

Adres:
Meral Ağar
PK:7
Beşiktaş PTT Merkez
34354 Beşiktaş - İstanbul - Türkiye


Istanbul Mail Art Project

Theme:  Free
Technique: Free
Dimensions:  10.2 x 15.3 cm (postcards)
Deadline: 25 April 2013
Dates of Exhibition: 09-23 May 2013
Place of Exhibition: Atölye Arts-In
http://artsin2010.blogspot.com/

The works will not be returned. Against each work sent for the exhibition, a photograph from my own camera will be sent to the participants by mail.

The works will be broadcasted at the address of:
http://istanbulmailartproject.blogspot.com 
as they are received. 

Furthermore, they will be shared at the address of:  https://www.facebook.com/groups/arts.in/

Such information as the artist's name, name of the work, address, e-mail, etc. will be written on the back of the works. 

Address:
Meral Ağar
PK:7
Beşiktaş PTT Merkez
34354 Beşiktaş - Istanbul - Turkey

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder